Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Italiane

Profili:
Përkthim - Interpretim

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë italiane
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Histori vendi
4- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )
5- Edukim fizik
6- Latinisht
7- Gjuhë shqipe pjesa II ( sintaksë )
8- Gjuhë e sotme italiane
9- Hyrje në gjuhësi
10- Gramatikë italiane
11- Gjuhë e shkruar dhe e folur

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në teorinë e letërsisë
13- Gjuhë e sotme italiane
14- Leksikologji italiane
15- Sintaksë e gjuhës italiane
16- Histori e qytetërimit italian
17- Gjuhë e folur
18- Shprehi të shkruari
19- Hyrje në ekonomi , sociologji , filozofi
20- Letërsi shqipe
21- Gjuhë e huaj e dytë ( ___________ )
22- Gjuhë latine
23- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
24- Teori e përkthimit
25- Analizë teksti
26- Histori e letërsisë italiane
27- Stilistikë
28- Marrdhënie ndërkombëtare
29- Praktikë përkthimi
30- Praktikë interpretimi
31- Analizë teksti shqip
32- Njohuri kopmjuterike
33- Gjuhë specialiteti dhe terminologjie
34- Gjuhë e huaj e dytë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
35- Përkthim i krahasuar
36- Stilistikë
37- Analizë vepre
38- Gjuhësi e përgjithshme
39- Histori e letërsisë italiane
40- Gramatikë teksti
41- Praktikë përkthimi
42- Praktikë interpretimi
43- Gjuhë specialiteti
44- Marrëdhënie ndërkombëtare
45- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003