Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Frënge

Profili:
Përkthim Interpretim

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1.Hyrje në gjuhësi
2.Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3.Fonetikë frënge
4.Gjuhë e sotme frënge
5.Gramatikë frënge
6.Histori France
7.Gjuhë e huaj e dytë
8.Edukim fizik
9.Latinisht
10.Zhvillim të foluri
11.Gjuhë shqipe pjesa e II (sintaksë)
12.Gjuhë e shkruar

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
1.Hyrje në teorinë e letërsise
2.Hyrje në ekonomi
3.Gjuhë e sotme frënge
4.Leksikologji
5.Gramatikë frënge
6.Frengjishte e shkruar
7.Frengjishte e folur
8.Panoramë e letërsisë frënge
9.Letërsi shqipe
10.Gjuhë e huaj e dytë
11.Gjuhë latine
12.Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
1.Narratologji
2.Stilistikë frënge
3.Analizë teksti
4.Letërsi frënge
5.Përkthim
6.Informatika në gjuhësi
7.Gjuhësi franceze dhe histori gjuhe
8.Gjuhë e huaj e dytë
9.Teknikë e të shprehurit dhe komunikimit
10.Qytetërim francez
11.Njohuri kompjuterike
12.Teori argumentimi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
1.Analizë teksti
2.Gjuhësi e përgjithshme
3.Gramatikë teksti
4.Letërsi frënge
5.Letërsi e krahasuar
6.Përkthim
7.Gjuhë e huaj e dytë
8.Punë kërkimore në gjuhësi

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003