Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Gjermane

Profili:
Përkthim - Interpretim

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë Gjermane
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gramatikë gjermane
4- Hyrje në gjuhësi
5- Gjuhë e sotme gjermane
6- Gjuhë latine
7- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
8- Edukim fizik
9- Histori Austrie
10- Gjuhë shqipe pjesa II (sintaksë)

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
11- Hyrje në teorinë e letërsisë
12- Sintaksë gjermane
13- Leksikologji
14- Gjuhë e sotme gjermane
15- Shprehi e të shkruari
16- Qytetërim
17- Gjuhë latine
18- Hyrje në ekonomi , filozofi , sociologji
19- Letërsi shqipe
20- Gjuhë e huaj e dytë ( _____________ )
21- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
22- Analizë teksti shqip
23- Gjuhë e huaj e dytë ( ______________ )
24- Gjuhë specialiteti dhe terminologjie
25- Letërsi Gjermane
26- Analizë teksti
27- Teori e përkthimit
28- Praktikë përkthimi
29- Praktikë interpretimi
30- Histori gjuhe
31- Njohuri kompjuterike
32- Stilistikë gjermane pjesa I

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
33- Stilistikë gjermane pjesa II
34- Përkthimi i krahasuar
35- Analizë teksti
36- Histori e letërsisë gjermane
37- Praktikë përkthimi
38- Praktikë interpretimi
39- Gjuhë specialiteti
40- Gjuhë huaj e dytë

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003