Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Gjuhës Italiane

Shef i Departamentit
As.Prof. Dr.

Departamenti ka 3 seksione:
Metodologjia dhe Latinishtja
Linguistika
Përkthimi , Interpretimi dhe Literatura


1. Seksioni i Metodologjisë dhe Latinishtes
Stafi perbehet nga 5 pedagoge: 1 doktor, 2 pedagoge dhe 2 asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Metodologjia e Gjuhes Italiane
Psikogjuhesia
Latinishtja
Analiza e Tekstit
Gjuha Italiane per qellime Specifike fakultetet e tjera te Universitetit te Tiranes

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Metodologjia
Analiza e Tekstit dhe gjuha Latine


2. Seksioni i Linguistikës
Stafi perbehet nga 5 pedagoge: 2 doktore, 1 pedagog dhe 2 asistente

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Gjuhesia e Pergjithshme
Hyrje ne Gjuhesi
Gramatika Italiane
Lexikologji
Fonetika dhe Fonologjia dhe Stilet Gjuhesore

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Gjuhesi
Gramatika
Stilistike


3. Seksioni i Perkthimit dhe Literaturës
Stafi perbehet nga 6 pedagoge: 1 doktor, 1 pedagog dhe 4 asistente

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Teoria e Perkthimit
Perkthim dhe Interpretim
Perkthim Komparativ
Perkthim I Specializuar
Literature Italiane
Teoria e Letersise dhe Qyteterimi.

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Perkthim dhe Interpretim
Literatura dhe qyteterimi ItalianFak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003