Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Gjermane

Profili:
Mësuesi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë gjermane
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gramatikë gjermane
4- Hyrje në gjuhësi
5- Gjuhë e sotme gjermane
6- Gjuhë latine
7- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )
8- Edukim fizik
9- Histori Anglie
10- Gjuhë shqipe pjesa II (sintaksë)

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
11- Hyrje në teorinë e letërsisë
12- Sintaksë gjermane
13- Leksikologji
14- Gjuhë e sotme gjermane
15- Shprehi e të shkruari
16- Qytetërim
17- Gjuhë latine
18- Hyrje në ekonomi , sociologji , filozofi
19- Letërsi shqipe
20- Gjuhë e huaj e dytë
21- Edukim fizik
22- Psikologji
23- Studim veprës letrare

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
24- Pedagogji
25- Gjuhë e huaj e dytë ( ____________ )
26- Njuhuri kompjuterike
27- Analizë teksti
28- Histori e letërsisë gjermane
29- Praktikë përkthimi
30- Histori gjuhe
31- Stilistikë gjermane
32- Elemente përkthimi
33- Stilistikë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
34- Analizë teksti
35- Gjuhësi e përgjithshme
36- Histori e letërsisë gjermane
37- Studim i veprës letrare
38- Elemente përkthimi
39- Gjuhë e huaj e dytë ( ___________ )
40- Elemente përkthimi
41- Stilistikë
42- Analizë teksti
43- Gjuhësi e përgjishme
44- Histori e letërsisë gjermane
45- Studim i veprës letrare
46- Elemente përkthimi
47- Gjuhë e huaj e dytë ( ___________ )
48- Didaktikë e gjermanishtes

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003