Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Italiane

Profili:
Mësuesi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë italiane
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Histori vendi
4- Gjuhë e huaj e dytë ( ___________ )
5- Edukim fizik
6- Latinisht
7- Gjuhë shqipe pjesa II ( sintaksë )
8- Gjuhë e sotme italiane
9- Hyrje në gjuhësi
10- Gramatikë italiane
11- Gjuhë e shkruar , folur

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në teorinë e letërsisë
13- Gjuhë e sotme italiane
14- Leksikologji italiane
15- Sintaksë e gjuhës italiane
16- Histori e qytetërimit italian
17- Gjuhë e folur
18- Shprehi e të shkruari
19- Hyrje në ekonomi , sociologji , filozofi
20- Letërsi shqipe
21- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )
22- Gjuhë latine
23- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
24- Psikologji
25- Analizë teksti
26- Histori gjuhe dhe dialektologji
27- Stilistikë
28- Përkthim
29- Pedagogji
30- Studim i veprës letrare
31- Histori e letërsisë italiane
32- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )
33- Njohuri kopmjuterike

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
34- Psikolinguistikë
35- Stilistikë
36- Analizë teksti
37- Gjuhësi e përgjithshme
38- Histori e letërsisë italiane
39- Gramatikë italiane
40- Elemente përkthimi
41- Studim i veprës letrare
42- Didaktikë e gjuhës italiane
43- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
44- Praktikë pedagogjike

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003