Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Ballkanike

Profili:
Specialist i Gjuhës Turke dhe Ruse

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Gramatikë turke
2- Gjuhë shqipe pjesa I (morfologji)
3- Gjuhë e sotme turke
4- Hyrje ne teorinë e letërsisë
5- Histori e Turqisë
6- Gjuhë ruse
7- Edukim fizik
8- Gjuhë shqipe pjesa II (sintaksë)
9- Gjuhë e huaj e dytë (___________)
10- Fonetikë turke
11- Hyrje në gjuhësi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në ekonomi
13- Gjuhë e sotme turke
14- Leksikologji
15- Gramatikë turke
16- Histori qytetërimi
17- Gjuhë e folur + dëgjim
18- Gjuhë e shkruar
19- Gjuhë e dytë sllave
20- Letërsi shqipe
21- Gjuhë e huaj e dytë ( _________)
22- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
23- Gjuhë ruse
24- Studim intensiv teksti
25- Stilistikë
26- Përkthim
27- Analizë vepre
28- Letërsi turke
29- Gjuhë e folur + dëgjim
30- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
31- Njohuri kompjuterike
32- Gramatikë historike
33- Gjuhë ruse
34- Gjuhë e dytë sllave

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
35- Marrdhënie ndërkombtare
36- Stilistikë
37- Studim intensiv teksti
38- Përkthim
39- Gjuhësi e përgjithshme
40- Letërsi turke
41- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )
42- Gjuhë e dytë sllave
43- Gjuhë e folur + dëgjim
44- Analizë vepre
45- Gjuhë e dytë sllave


PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003