Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Angleze

Profili:
Përkthim - Interpretim

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë-fonologji
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gjuhë e sotme angleze
4- Gramatikë angleze
5- Hyrje në gjuhësi
6- Histori Anglie
7- Gjuhë e folur
8- Gjuhë e huaj e dytë
9- Edukim fizik
10- Gjuhë e shkruar
11- Gjuhë shqipe pjesa II (sintaksë)

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në torinë e letërsisë
13- Hyrje në sociologji
14- Gjuhë e sotme angleze
15- Leksikologji
16- Sintaksë e gjuhës angleze
17- Histori e qytetërimit Amerikan
18- Anglishte e folur
19- Anglishtja përmes poezisë dhe dramës
20- Letërsi shqipe
21- Shkrim akademik
22- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )
23- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
24- Letërsi angleze
25- Përkthim specialiteti dhe terminologjie
26- Teori e përkthimit
27- Interpretim konsekutiv
28- Stilistikë e gjuhës angleze
29- Anglishte biznesi
30- Njohuri kompjuterike
31- Studim intensiv teksti
32- Analizë teksti shqip
33- Praktikë e teknikë përkthimi
34- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
35- Letërsi Amerikane
36- Shprehi komunikimi
37- Gjuhësi e përgjithshme
38- Përkthim i krahasuar
39- Praktikë e teknikë përkthimi
40- Përkthim specialiteti dhe terminologjie
41- Interpretim simultan
42- Sociolinguistikë
43- Variante të Anglishtes
44- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003