Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Gjuhës Angleze

Shef i Departamentit
Dr. Viktor Ristani
Tel/Fax: +355 42 27886
E-mail: vristani@xs4all.soros.al

Departamenti ka 6 seksione:
Perkthimi dhe interpretimi ne Konferenca
Studime Britanike
Studime Amerikane
Gjuha Angleze
E Folura Publike dhe Stili
Metodologjia dhe ESP


1. Seksioni i Perkthimit dhe Interpretimi ne Konferenca
Stafi perbehet nga 5 pedagoge:

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Teoria dhe Praktika e Perkthimit
Perkthimi Specializuar
Perkthimi Specializuar dhe Institutional
Perkthimi konsekutiv
Perkthimi simultant
Anglishtja e Biznesit
Kritika e Perkthimit dhe Aftesite Edituese

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Studimet e Perkthimit
Interpretimi ne Konferenca


2. Seksioni i Studimeve Britanike
Stafi perbehet nga 5 pedagoge:
1 profesor, 2 pedagoge dhe 2 asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Literature Angleze
Historia e Qyteterimit Britanik
Studimet Britanike.

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Literature Angleze
Qyteterimi Britanik

3. Seksioni i Studimeve Amerikane
Stafi perbehet nga 5 pedagoge:
1 profesor, 1 asist profesor dhe 3 asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Literature Amerikane
Historia e Qyteterimit Amerikan
Studime Amerikane dhe Hyrje ne letersi
Teori

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Literature Amerikane
Qyteterimit Amerikan


4. Seksioni i Gjuhes Angleze
Stafi perbehet nga 5 pedagoge:
1 profesor, 3 pedagoge dhe 1 asistent.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Hyrje ne Gjuhesi
Fonetika Angleze
Gramatika Angleze
Leksikologjia Angleze
Variantet e Anglishtes
Gjuhesia e Pergjithshme
Sociogjuhesia
Gramatika Historike Angleze

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Fonetika dhe Fonologjia
Leksikologjia
Gjuhesia Komparative
Sociogjuhesia


5. Seksioni i Stilit dhe te Folures Publike
Stafi perbehet nga 5 pedagoge:
1 profesor, 1 pedagog dhe 3 asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Analiza e Tekstit dhe Anglishtja e Bashkebisedimit

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Gjuhesia e Aplikueshme


6. Seksioni i Metodologjisë dhe ESP
Stafi perbehet nga 7 pedagoge:
1 asist professor, 4 pedagoge dhe 2 asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
ELT Metodologji,
Psikogjuhesia,
ESP (per studentet e economise, juridikut, mjeksise, shkencave te natyres, humane etj.)

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
ELT Metodologji (ESP Metodologjia para-Sherbimi dhe ne-sherbim te trajnimit te mesuesve,)Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003