Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Angleze

Profili:
Mësuesi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë fonologji
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gjuhë e sotme angleze
4- Gramatikë angleze
5- Hyrje në gjuhësi
6- Gjuhë shqipe pjesa e II ( sintaksë )
7- Gjuhë e folur
8- Gjuhë e huaj e dytë ( _______ )
9- Edukim fizik
10- Gjuhë e shkruar
11- Histori e Anglisë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në teorinë e letërsisë
13- Hyrje në sociologji
14- Gjuhë e sotme angleze
15- Leksikologji
16- Sintaksë e gjuhës angleze
17- Histori e qytetërimit amerikan
18- Anglishte e folur
19- Anglishtja përmes poezisë dhe dramës
20- Letërsi shqipe
21- Shkrim akademik
22- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
23- Edukim fizik
24- Letërsi angleze
25- Psikologji
26- Histori e gjuhës angleze
27- Përkthim
28- Metodikë e mësimdhënies se Anglishtes
29- Njohuri kompjuterike
30- Stilistikë e gjuhës angleze
31- Studim intensiv teksti
32- Pedagogji

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
33- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )
34- Letërsi amerikane
35- Shprehi komunikimi
36- Gjuhësi e përgjithshme
37- Shprehi e mësimdhënies së Anglishtes
38- Studim intensiv teksti
39- Përkthim
40- Variante të Anglishtes
41- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )
42- Psikolinguistikë

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003