Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Frënge

Profili:
Mësuesi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1.Hyrje në gjuhësi
2.Gjuhë shqipe pj I ( morfologji )
3.Fonetikë frënge
4.Gjuhë e sotme frënge
5.Gramatikë frënge
6.Histori France
7.Gjuhë e huaj e dytë
8.Edukim fizik
9.Latinisht
10.Zhvillim të foluri
11.Gjuhë shqipe pj II (sintaksë)
12.Gjuhë e shkruar

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
1.Hyrje në teorinë e letërsisë
2.Hyrje ne ekonomi
3.Gjuhë e sotme frënge
4.Leksikologji
5.Gramatikë frënge
6.Frëngjishte e shkruar
7.Frëngjishte e folur
8.Panoramë e letërsisë frënge
9.Letërsi shqipe
10.Gjuhë e huaj e dytë
11.Gjuhë latine
12.Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
1.Psikologji
2.Gjuhë e sotme fënge
3.Përkthim
4.Letërsi frënge
5.Stilistikë frënge
6.Informatika në gjuhësi
7.Didaktikë e frëngjishtes
8.Gjuhësi franceze dhe histori e gjuhëve
9.Gjuhë e huaj e dytë
10.Pedagogji
11.Teknikë e të shprehurit dhe komunikimit
12.Njohuri kompjuterike

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
1.Përkthim
2.Analizë teksti
3.Letërsi frënge
4.Studim veprash letrare
5.Didaktikë e frengjishtes
6.Psikolinguistikë
7.Gjuhësi e përgjithshme
8.Gjuhë e huaj e dytë

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003