Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Gjuhës Gjermane

Shef i Departamentit
Prof. Dr. Ali Dhrimo

Departamenti ka dy seksione:
Letërsi
Linguistikë


1. Seksioni i Letërsisë
Stafi perbehet nga 5 pedagoge.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Literature Gjermane
Civilizimi Gjerman
Hyrje ne teorine e letersise
Stilistika e Literatures
Ndodhen dy laboratore dhe nje dhome e Departamentit te Gjermanishtes ne Fakultet.

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Perkthimi dhe krahasimi midis letërsisë Shqipe dhe Gjermane


2. Seksioni i Linguistikës
Stafi perbehet nga 5 pedagoge.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Fonetika
Morfologjia
Sintaksa
Leksikologjia
Historia e Gjuhes Gjermane

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Fjaloret
Krahasimi midis Gjuhes Shqipe dhe asaj GjermaneFak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003