Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Ballkanike

Profili:
Specialist i Gjuhës Ruse dhe Greke-Bullgare

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë-fonologji
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gjuhë e sotme ruse
4- Hyrje në gjuhësi
5- Gramatikë ruse
6- Histori vendi
7- Gjuhe e dyte ballkanike bullgare/greke
8- Gjuhë shqipe pjesa II ( sintaksë )
9- Gjuhë e huaj e dytë ( __________ )
10- Edukim fizik
11- Hyrje në ekonomi

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Gjuhë e sotme ruse
13- Leksikologji ruse
14- Gramatikë ruse
15- Hyrje në teorinë e letërsisë
16- Histori qytetërimi
17- Gjuhë e shkruar
18- Shprehi të foluri + dëgjim
19- Letërsi shqipe
20- Gjuhë e dytë sllave bullgare/greke
21- Gjuhë e huaj e dytë ( _______ )
22- Edukim fizik


PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
23- Histori e gjuhës ruse
24- Gjuhë biznesi
25- Gjuhë e dytë sllave bullgare/greke
26- Studim intensiv teksti
27- Stilistikë
28- Teori praktike përkthimi
29- Analizë vepre
30- Letërsi ruse shek XIX
31- Gjuhë e dytë sllave
32- Gjuhë e folur + dëgjim
33- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
34- Njohuri kompjuterike
35- Stilistikë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
36- Gjuhë e dytë sllave greke/bullgare
37- Studim intensiv teksti
38- Gjuhë e folur + dëgjim
39- Përkthim specialiteti dhe terminologjie
40- Gjuhësi e përgjithshme
41- Analizë vepre
42- Letërsi ruse e shekullit të XX
43- Marrëdhënie ndërkombëtare
44- Gjuhë e dytë sllave
45- Gjuhë e huaj e dytë ( ________ )
46- Teori e komunikimit
47- Gjuhë e dytë sllave

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003