Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Gjuhë Angleze

Profili:
Anglistikë - Amerikanistikë

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 1
1- Fonetikë-fonologji
2- Gjuhë shqipe pjesa I ( morfologji )
3- Gjuhë e sotme angleze
4- Gramatikë angleze
5- Hyrje në gjuhësi
6- Histori e Anglisë
7- Gjuhë e folur
8- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
9- Edukim fizik
10- Gjuhë e shkruar
11- Gjuhë shqipe pjesa II (sintaksë)

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 2
12- Hyrje në teorinë e letërsisë
13- Hyrje në sociologji
14- Gjuhë e sotme angleze
15- Leksikologji angleze
16- Sintaksë e gjuhës angleze
17- Histori e qytetërimit Amerikan
18- Anglishte e folur
19- Anglishtja përmes poezisë dhe dramës
20- Letërsi shqipe
21- Shkrim akademik
22- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
23- Edukim fizik

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 3
24- Letërsi angleze
25- Variante të anglishtes
26- Gjuhësi përqasëse dhe korrigjuese / Analizë teksti shqip
27- Histori e gjuhës angleze
28- Letërsi angleze e pas luftës
29- Njohuri kompjuterike
30- Stilistikë e gjuhës angleze
31- Studime Britanike
32- Gjuhë e huaj e dytë ( _________ )
33- Përkthim

PROGRAMI I LËNDËVE : VITI 4
34- Letërsi Amerikane
35- Shprehi komunikimi
36- Gjuhësi e përgjithshme
37- Përkthim
38- Letërsi amerikane e pasluftës
39- Studime Amerikane
40- Anglishte biznesi
41- Sociolinguistikë
42- Gjuhë e huaj e dytë ( ___________ )

PROVIM FORMIMI
DIPLOMË.........Fak. i Gjuhëve të Huaja

Hyrje
Fotografi

Gjuha Angleze

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Turke

Gjuha Sllave


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003