Faqja Kryesore  >> Historia  >> Arberia
 

Historia e Shqipërisë - Arbëria

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


 

Piktura

Për kishën orthodokse, e cila nuk e përdorte skulpturën, piktura u bë gjinia e artit ku ajo u përpoq të mishëronte ideologjinë e saj, që kishte për qëllim t'ua largonte vëmendjen masave popullore nga jeta materiale e kësaj bote, nga shfrytëzimi i tyre i përditëshëm dhe t'ua drejtonte vëmëndjen te e ashtuquajtura "mbretëri qiellore". Për këtë arsye në pikturën kishtare bizantine sundoi me rigorozitet spiritualizmi dhe dogmatizmi, që janë karakteristika të stilit bizantin. Sipas këtij stili, të krijuar nga kisha dhe nga fryma autoritare e pushtetit të rëndë aristokratik, në pikturë duhej të paraqiteshin kryesisht Krishti, "Shën Mëria", etërit e kishës, vargu i gjatë i "shënjtoreve". Veç kësaj, këto figura paraqiteshin si asketë, me ndjenja të përgjumura ose të shtypura ku mungonte përshtypja e materjes, vartësia logjike, plasticiteti, pesha, etj. Kanonet bizantine e ndalonin rreptësisht artistin të përdorte fantazinë e tij krijuese.

Prodhimet e këtyre shekujve janë në përgjithësi prodhime të piktorëve murgj ose laikë të lidhur pas kishës. Emrat e tyre ne nuk i njohim pasi deri në shek. XIV-XV në Perandorinë Bizantine piktorët nuk u vinin nënshkrimin në veprat e tyre. Zakonisht piktori mjeshtër kishte një punishte, ku punonin nën udhëheqjen e tij disa piktorë ndihmës ose nxënës, të cilët merrnin pjesë në pikturimin e një portreti ose skene duke plotësuar hollësitë e dorës së dytë.

Përveç tematikës kishtare, në pikturat paraqiteshin edhe perandorë, mbretër, princër me familjet e tyre si ktitorë të kishave, disa prej të cilëve janë kanonizuar si shenjtorë.

Pikturat mesjetare më të lashta janë ikonat në dërrase ose pëlhurë të ngjitur në dërrasë, por fushën e zhvillimit të saj më të lartë piktura e gjeti në afresket. Gjatë këtyre shekujve u përhap edhe piktura në miniature, në dorëshkrimet prej pergameni e letre.

Pikturat më të lashta që ruhen edhe sot në Shqipëri konsiderohen afresket e "Shën-Stefanit" dhe të "Shën-Mitrit" në kishën e Dhërmiut (Himarë) si dhe afresket në gungoren e vjetër të kishës së Shelbuemit në Rubik, të cilat konsiderohen si të shek. XII. Por këto janë shumë të dëmtuara.

Një vlerë të veçantë nga pikëpamja artistike kanë afresket e shek. XIV që ruhen në kishën e Ristozit të Mborjes, në atë të Maligradit, në atë të Shën-Triadhës në Berat, në kishën e Shën-Mërisë së Apollonisë, etj., por edhe këto janë pjesërisht të dëmtuara nga riparimet e mëvonëshme. Në një gjendje pak a shumë të mirë është afresku i familjes së perandorit bizantin Andronikut të II Paleologu pikturuar në hajatin e kishës së Apollonisë. Androniku, ktitori i kishës, është paraqitur me petkun e pasur perandorak dhe me aureolë në krye. Një vlerë të madhe kanë afresket e kishës së Maligradit, të cilat janë ekzekutuar, me një stil të pastër bizantin dhe me një kolorit të pasur. Edhe këtu është pikturuar në anën e jashtme të portës ktitori i kishës, Qezar Novaku, i panjohur nga burimet historike si sundimtar i këtyre krahinave. Si Novaku ashtu dhe familja e tij janë veshur me stoli princore; sakoja e Qezarit është e stolisur me shkabë dy krenare të përfshirë brenda medaljoneve.

Edhe në ikonat artisti duhej të respektonte të gjitha kërkesat e kanoneve bizantine. Ikonat e këtyre shekujve ndonse nuk kanë datë, dallohen nga ato të shekujve të tjerë, mbasi ato janë shumë besnike ndaj stilit bizantin. Një nga ikonat më të bukura nga pikëpamja e ekzekutimit artistik është ajo e "Shën Mëhillit" që ndodhet në kishën e Shën-Mërisë në Mborje.

Nga piktura në miniaturë e këtyre shekujve në Shqipëri kanë mbetur fare pak objekte. Janë në përgjithësi piktura "shenjtorësh" në miniaturë, pikturuar në faqet e dorëshkrimeve të vjetra. sidomos të kodekseve të Beratit e të Gjirokastrës.

Arbëria

Ngritja e qyteteve
në shek. XII
Thema e Durrësit
në shek. XIII
Grindjet Kishëtare
në shek. XII
Arbëria në fund
të shek. XII
Principata e Arbërisë
Despotati i Epirit
Kryengritjet e arbëreshëve të shek. XII
Arbëria në vitet 1260-1270
Mbretëria e Arbërisë e Anzhuinëve
Mbretëria e Arbërisë në fillim të shek. XIV
Arbëria nën Sundimin Serb
Kryengritjet e Malësorëve Shqiptarë
Qytetet në shek. XIV
Anarkia Feudale
Komunet Qytetare Autonome
Principata e Durrësit
Principata e Shkodrës
Despotati i Artës
Arsimi
Kështjellat
Arkitektura
Piktura


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003