Faqja Kryesore  >> Historia  >> Arberia
 

Historia e Shqipërisë - Arbëria

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


 

Arkitektura

Gjatë shek. XIII-XIV pothuajse të gjitha kishat e ritit orthodoks e ndërtuan sipas stilit bizantin, me një planimetri katërkëndëshe dhe me tavanin me qemere në formë kryqi, ku me anën e kryqëzimit të harqeve ngrihet një timban cilindrik ose poligonal me kubenë relativisht të vogël. Disa nga këto kisha 4 nga të 20 faltoret orthodokse që kanë mundur të shpëtojnë, janë pa kube. Nga kishat më të rëndësishme dhe më të bukura të kësaj kohe janë ato që u ndërtuan në shek. XIV, si kisha u Ristozit në Mborje (Korçë), e Shën-Mërisë në Kosinë (Përmet), u Shën-Mërisë në Zervat (Gjirokastër), e Shën-Mërisë në Zvernec (Vlorë), e Shën-Mërisë në Maligrad (Prespë), etj. Kisha të tjera të këtyre shekujve janë edhe ato që ndodhen brenda e jashtë kalasë së Beratit. Ndër këto vlen të përmendet kisha e Shën-Mërise së Vllahernës dhe e Shën-Triadhës brenda në kala, të cilat e kanë qëndruar më tepër se çdo kishë tjetër besnike kërkesave të stilit bizantin. Një tjetër kishë me interes artistik është dhe ajo e Shën-Mërisë së Apollonisë (në Pojan të Fierit), e cila konsiderohet u ndërtuar prej perandorit bizantin Andronikut të II Paleolog. Çatia e hajatit, e shtuar më vonë, në fillim të shek. XV, mbështetet mbi shtylla poligonale dhe pilastra guri gëlqeror me kapitele të veshura me skulptura groteske dhe ekzotike që nuk ndeshën në asnjë tjetër kishë orthodokse. elemente këto të rëna nën ndikimin e artit romanik.

Gjatë shek. XIII-XIV në Shqipërinë e veriut u ndërtuan kisha të stilit romanik. Këto kisha lanë në formën e bazilikave të vjetra, disa me planimetri në formë kryqi dhe janë të mbuluara me qemere gjysmë cilindrikë. Kishat me dimensione të mëdha kanë nga një kube në mes. Rruga nëpër të cilën depërtoi ky stil ka qenë Dalmacia e sidomos Raguza, nga e cila u varën për mjaft kohë peshkopatat katolike të Shqipërisë së Veriut. Një nga kishat më të bukura e më të mëdha të këtij stili ka qenë kisha katedrale e Shasit, 22 metra e gjatë dhe 7 metra e gjerë, e ndërtuar nga fundi i shek. XIII. Sot kjo kishë është e shembur, prej saj ka mbetur vetëm fasada me një portë tipike romanike dhe me një dritare të lartë të stilit gotik. Një tjetër kishë e bukur e kësaj kohe është ajo e Shirgjit (30 metra x 10 metra). Ajo konsiderohet si kisha më e bukur a stilit romanik në krejt Shqipërinë dhe ia kalonte asaj të Shasit jo vetëm nga dimensionet, por edhe nga pasuria e elementeve artistike të brendëshme; ajo ishte e ndarë në tre anije dhe e pajisur me elemente të pasura arkitektonikë të stileve romanike e gotike, si pilastra, harqe me majë, etj. Ajo është shkatërruar nga lumi Bunë dhe sot kanë mbetur vetëm gërmadhat e saj. Nga kishat romanike të këtyre shekujve sot qëndron në këmbë vetëm kisha e vogël e Vaut të Dejës (9 metra x 4.1/2 metra), e ndërtuar në shek. XIII. Mbi portën kryesore të saj ndodhet një dritare e vogël dhe e rrumbullakët e tipit të quajtur trendafile, e cila ishte një nga elementët arkitektonike më karakteristike të stilit romanik.

Arbëria

Ngritja e qyteteve
në shek. XII
Thema e Durrësit
në shek. XIII
Grindjet Kishëtare
në shek. XII
Arbëria në fund
të shek. XII
Principata e Arbërisë
Despotati i Epirit
Kryengritjet e arbëreshëve të shek. XII
Arbëria në vitet 1260-1270
Mbretëria e Arbërisë e Anzhuinëve
Mbretëria e Arbërisë në fillim të shek. XIV
Arbëria nën Sundimin Serb
Kryengritjet e Malësorëve Shqiptarë
Qytetet në shek. XIV
Anarkia Feudale
Komunet Qytetare Autonome
Principata e Durrësit
Principata e Shkodrës
Despotati i Artës
Arsimi
Kështjellat
Arkitektura
Piktura


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003