Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Nene të Veçanta

Neni 54
Rregulloret e Fakulteteve dhe aktet e tjera të tyre, sipas specifikës përkatëse, duhet të harmonizohen me dispoziatat e kësaj Rregulloreje, brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e saj.

Neni 55
Kjo Rregullore shtrin veprimtarinë duke filluar nga viti akademik 2000 - 2001.

Neni 56
Të drejtën e patjetërsueshme të interpretimit të kësaj Rregulloreje, e ka Rektorati i Universitetit të Tiranës.
Miratuar me Vendim të Senatit të Universitetit të Tiranës, marrë në mbledhjen e tij të datës 2.06.2000.
Prof. Dr. Marenglen SPIRO
Kryetar i Senatit të Universitetit të Tiranës
Rektor i Universitetit të TiranësLigjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003