Faqja Kryesore  >> Historia  >> Sundimi turk
 

Historia e Shqipërisë - Sundimi Turk

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


 

Fillimet e Letërsisë

Në kushtet e sundimit otoman ngritjeve të vazhdueshme të shqiptarëve kundër tij, përpjekjet për të shpëtuar besimin e krishterë kishin edhe për klerin e ndërgjegjshëm, jo vetëm një kuptim fetar por edhe patriotik. Duke mbrojtur fenë e krishterë kundër islamizmit, ata synonin të largonin rrezikun e asimilimit të shqiptarëve nga turqit osmanllij.

Qysh në mezin e shek. XVI, prifti katolik, Dom Gjon Buzuku, duke parë nivelin shumë të ulët teologjik të kolegëve të tij, botoi më 1555 një "Meshar" shqip me pjesë të përkthyera nga ungjilli, rituali dhe liturgjia. Me këtë botim ai kërkonte t'u vinte në ndihmë priftërijve të cilët nuk e njihnin gjuhën latinisht. Në fund të "Mesharit", gjindet një pasthënie, në të cilën autori thotë se iu përvesh botimit të kësaj vepre, i shtyrë nga dashuria për popullin e vet, pasi në gjuhën shqipe nuk kishte libra fetare. Por inisiativa e Buzukut për mjaft kohë nuk u pasua nga priftërijtë e tjerë. Niveli kultural i klerit në Shqipëri vinte duke u ulur vazhdimisht dhe numri i tyre duke u pakësuar përherë e më tepër. Gati gjysmë shekulli më vonë, Lekë Matrënga (1560-1619), nga Hora e Arbëreshëve të Siçilisë, një nga nxënësit e parë të Kolegjit të Shën-Athanasit të Romës, përktheu dhe botoi më 1592, katekizmin "E msuamë e krishterë", që kishte për qëllim të ruante midis arbëreshëve ritin oriental nga presioni i kishës katolike. Në veprën e vet Matrënga botoi dhe një poezi, poezia më e vjetër shqipe që ne njohim. Eshtë një vjershë me 8 vargje, me të cilën autori i fton besnikët të venë përherë në kishë.

Në të njëjtën kohë filluan të vinin edhe në Shqipëri misionarët katolikë sidomos nxënësit e kolegjit të Loretos të cilët organizuan shkolla fillore pranë kuvëndeve dhe famullive të tyre. Këtyre shkollave ua kushtoi veprimtarinë e vet letrare Pjetër Budi (1566-1622) nga Guribardhë (Mat). Ai përktheu dhe botoi më 1618, "Doktrinën e Krishterë" dhe më 1621 në një vëllim të përbashkët "Pasqyrën e të rrëfyemit" dhe "Ritualin roman", që të tria vepra me përmbajtje doktrinore e rituale katolike. Në veprën e vet Budi botoi edhe një numër të madh poezish, të gjitha me frymë fetare dhe ku bëhet përpjekja për t'i paraqitur ato në formë artistike, Disa nga këto vjersha janë shkruar nga një koleg i tij, At Pal Hasi.

Me gjithë këto, niveli kultural i klerit katolik në këtë kohë kur fushata e islamizimit po korrte suksese ishte gjithnjë në një shkallë të vajtueshme, sikurse shpreheshin të gjithë vizitatorët apostolikë që dërgonte Roma gati për çdo vit në Shqipëri. Qysh nga viti 1620 drejtimin e propagandës fetare e politike të Vatikanit në vendet e lindjes e mori institucioni i ri i fuqishëm i krijuar po atë vit me emrin "De Propoganda Fide" (Për përhapjen e Fesë) me qendër në Romë. Instituti i ri ngriti herë pas herë për kuadrot shqiptare edhe shkolla të tjera, "Kolegjin ilirik" të Fermos (1633), nën drejtimin e misionarëeve jezuitë. "Shkollën e Montorios" në Romë nën drejtimin e misionarëve françeskanë, dhe dy shkolla për nxënësit klerikë të ritit unit nën drejtimin e bazilianëve, njërën në Grotaferrata afër Romës, tjetrën në Mexojuso, në një koloni të arbërëshëve të Siçilisë. Disa nxënës klerikë që kryenin këto kolegje ndiqnin pastaj studimet e larta në "Kolegjin urban të Propagandës" ose në fakultetet teologjike e filozofike të universiteteve të ndryshme të Italisë.

Shumica e priftërinjve dhe e misionarëve që kryenin këto kolegje dhe vinin në Shqipëri e ushtronin veprimtarinë e tyre vetëm si ushtarë të bindur të Propaganda Fides pa marrë parasysh interesat e shqiptarëve. Por në radhët e tyre kishte edhe priftërinj të cilët e ndjenin vehten të lidhur me fatet e popullit të tyre, duke rënë kështu në konflikt me misionarët e huaj. Këto konflikte merrnin shpesh herë trajta të acaruara dhe përfundonin nga ndonjëherë me atentate të fshehta. Viktimë e një atentati të tillë i nxitur nga Venediku dhe i organizuar me sa duket nga kleri i huaj qe edhe Pjetër Budi.

Shkollat që u ngritën në Shqipëri nga kleri katolik qenë shumë të pakta dhe në nivelin e shkollave fillore. Një shkollë të tillë kishte në Kurbin të Krujës me 1632 ku mësonin vetëm 10 nxënës klerike. Më 1634 erdhi në Shqipëri një ekip misionarësh françeskanë të cilët më 1638 ngritën në fshatin Pdhanë afër lumit Mat një shkollë fillore për fëmijtë 8-10 vjeç. Këtë shkollë e ndoqën edhe fëmijë nga krahinat e tjera. Një vit më vonë më 1639, me kërkesën e banorëve të Blinishtit (Zadrimë) franceskanët ngritën në këtë fshat një kuvend dhe pranë tij një shkollë të mesme (gymnasium). Që në fillim kjo shkollë pati më tepër se 50 nxënës. Këtu mesimet e para zhvilloheshin në gjuhën e vendit (lingua vernacula).

Ngritja e këtyre shkollave shkaktonte ndërhyrjen e sundimtarëve turq. Më 1648 turqit e rrafshuan shkollën e Pdhanës, por një vit më vonë banorët e fshatit e rindërtuan përsëri. Për tu shpëtuar këtyre ndërhyrjeve, mësuesit priftërinj detyroheshin t'i zhvillonin fshehurazi mësimet në shtëpitë e veta ose të peshkopëve. Të tilla shkolla kishte në vende të ndryshme, në Janievë të Kosovës (1671), në Velje të Mirditës (1692), brenda në Shkodër (1699).

Për nevojat mësimore të këtyre shkollave, vetë priftërinjtë shqiptarë që ishin njëkohësisht edhe mësues, përgatiten tekstet përkatëse në shqip. Shumë prej këtyre qenë tekste fetare, si ato që u përkthyen dhe u botuan prej Pjetër Budit ose vepra origjinane, si ajo me titull "Ceta e Profetëve" e shkruar nga shkrimtari Pjetër Bogdani (1625-1689). Disa vepra kishin krejtesisht karakter mësimor-didaktik. Të tilla qenë për shembull "Fjalori latinisht-shqip" i Frang Bardhit (1606-1643) që u botua më (1606-1643) dhe u përdor për shumë kohë prej nxënësve shqiptarë për mësuar latinishten, "Gramatika latinisht-shqip" që kishte përgatitur Andrea Bogdani dorëshkrimi i së cilës humbi gjatë ekpeditave turke të vitit 1683 si dhe disa tekste të tjera fetare fjalorë që u përdorën në dorëshkrim dhe humbën më vonë ose ruhen akoma sot nëpër arkiva të ndryshme.

Kjo veprimtari vazhdoi edhe në pjesën e parë të shek. XVIII. Në vitet e para të këtij shekulli një rrethanë e favorëshme u krijua për klerin katolik të Shqipërisë kur në fronin e papëve që Klementi XI me origjinë shqiptare. Me nxitjen e papës u mblodh më 1703 koncili i peshkopëve të Shqipërisëe që njihet me emrin "Koncili i Arbënit". Krahas vendimeve për çështje ngushtësisht fetare, koncili mori edhe vendime për përhapjen e letërsisë fetare në gjuhën shqipe. Më 1711, me inisiativën e vetë Klementit XI, në shkollën e Montorios (Romë) u krijua edhe katedra e gjuhës shqipe. Por, me gjithë keto vendime, veprimtaria kulturale e klerit katolik në Shqipëri, me përjashtime të rralla nuk vazhdoi më në gjurmët e Budit, Bardhit e Bogdanit. Numri i besimtarëve katolikë në Shqipëri ishte pakësuar në një masë shumë të madhe. Rrethi i tyre ishte kufizuar krejtësisht në malsorët e veriut që ishin në një gjendje shumë të prapambetur. Veç kësaj edhe drejtimi i klerit ra pothuaj se krejtësisht në duart e prelatëve të huaj të cilët shikonin interesat e Propagandës Fide.

Me veprimtarinë e tyre letrare e pedagogjike priftërinjtë shqiptare, me Buzukun, Budin. Bardhin, Bogdanin, etj. u bënë inisiatorët e letërsisë shqipe dhe të arësimit shqip. Me gjithë përmbajtjen fetare ose didaktike që kanë veprat e tyre, ato kanë një rëndësi të posaçme për letërsinë dhe gjuhësinë shqipe. Qëllimi i veprave të tyre ishte, sipas vetë autorëve, jo vetëm përforcimi i ndërgjegjes fetare, por edhe shpëtimi i gjuhës shqipe nga bastardimet dhe nga humbja. Midis këtyre veprave një vlerë të veçantë ka vepra origjinale e Pjetër Bogdanit "Ceta e Profetëve". Në këtë vepër autori, ndonëse trajton çështje të filozofisë e të teologjisë, shkëputet shpesh herë nga tema qëndrore dhe kap disa probleme historike dhe sidomos çështje shoqërore të vendit. Gjuha e pastër dhe e këndëshme, stili i rrjedhshëm dhe elegant e bëjnë librin e P. Bogdanit jo vetëm një tekst fetar por edhe një vepër letrare artistike.

Sundimi Turk

Timaret në Shek. XVI
Riorganizimi Administrativ
Marrëdhëniet Tregtare
Marrëdhëniet Agrare
Zhvillimi i Qyteteve
Kryengritjet e 1571
Kuvendet e Matit
Ekspeditat Turke
Projekti i Pjetër Budit
Përhapja e Islamizmit
Kryengritjet e Shek. XVII
Rezultatet e Kryengritjeve
Arsimi në shek. XVII
Fillimet e Letërsisë
Arkitektura
Piktura


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003