Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Falulteti i Shkencave te Natyres
 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Kimi

Profili: Kimi e Përgjithshme

Viti i parë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Matematikë
2- Fizikë
3- Kimi e Përgjithshme e inorganike
4- Laborator i kimisë së përgjithshme Inorganike
5- Kristalografi
6- Gjuhë e huaj
7- Edukatë fizike

Viti i Dytë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Matematikë
2- Fizikë
3- Laborator i Fizikës
4- Kimi e përgjithshme inorganike
5- Kimi organike
6- Laborator i Kimisë Organike
7- Laborator i analizës Cilësore
8- Gjuhë e Huaj
9- Edukatë Fizike
10- Informatikë

Viti i Tretë
(28 javë mësimore, 2 javë praktike, 2 semestra)
1- Kurs special në Matematikë
2- Kimi Organike
3- Laborator i Kimisë Organike
4- Kimi Analitike
5- Laborator i Analizës Sasiore
6- Kimi Fizike
7- Laborator i Kimisë Fizike
8- Kimi Kuantike e Teori Grupesh
9- Praktikë Profesionale

Viti i katërt
(28 javë mësimore, 2 semestra, 2 javë praktikë)
1- Kimi Fizike
2- Laborator i Kimisë Fizike
3- Kimi Koloidale
4- Laborator i Kimisë Koloidale
5- Metodat Instrumentale të Analizës
6- Laborator Metodave Instrumentale te Analizës
7- Analiza Organike
8- Laborator i Analizës Organike
9- Stereokimi e Mek.të Reaksioneve
10- Sepktroskopi Molekulare
11- Kimi e Ushqimeve
12- Laborator i Kimisë së Ushqimeve
13- Praktikë Profesionale

Viti i pestë
(15 javë mësimore, 19 javë punim diplome, 2 semestra)
1- Teknologji Kimike
2- Laborator i Analizës Teknike
3- Kimi Mjedisi
4- Laborator Kimi Mjedisi
5- Kurs Special me Zgjedhje
6- Laborator i Kursit Special
7- Punimi i Diplomës


Shkolla Pasuniversitare
Pranë dy Departamenteve të Kimisë funksionon shkolla pasuniversitare në drejtimet e mëposhtme
1- Analiza Kimike dhe Identifikimi i Strukturës me metoda instrumentale .
2- Përpunimi i Kimiko - Teknologjik i Lëndëve të para natyrale dhe i Mbeturinave Industriale e Urbane
3- Inxhinieri Ushqimore
4- Elektrokimia e Proçeseve të Korozinit dhe Dukuritë Sipërfaqsore

Fak. i Shkencave të Natyrës

Shërbimi Universitar Botanik

Biologji

Kimi

Informatikë

Matematikë

Fizikë

Farmaci 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003