Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Shkencave Sociale
 

Fakulteti i Shkencave Sociale

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Punës Sociale

Shef i Departamentit:
Dr. Edlira RAPTI HAXHIYMERI
Tel/Fax: +355 4 230369
E-Mail: eyzeiri@lincoln.org.al

1. Seksioni i Punës Sociale.
Ky seksion ka një staf prej gjashtë pedagogësh të brendshëm.

Temat kryesore që trajtohen nga ky seksion janë:

Problemet Sociale
Politikat Sociale
Hyrje në Punën Sociale
Aftësitë e punës sociale
Intervista
Sjellja njerëzore dhe Mjedisi Social
Metodat kërkimore në Punën Sociale
Shëndeti Mendor
Puna Sociale me grupe dhe me Individët
Puna Sociale me Komunitetin
Puna Sociale me Fëmijët
Puna Sociale me Familjet
Qeverisja dhe Legjislacioni
Ligji i Mbrojtjes Sociale
Administrimi në Punën Sociale
Psikologjia Sociale
Komunikimi
Psikologjia Anormale

Studimet kryesore të ndjekura nga stafi i këtij seksioni janë në fushat e:

Planifikimi Familjar
Varfëria
Dhuna e Brëndshme
Popullsia adoleshente
Prostitucion
Shërbimet Sociale
Kriminaliteti midis të Rinjve
Cështjet Familjare, etj

1. Departamenti i Punës Sociale ka për momentin vetëm seksionin e Punës Sociale. Stafi i këtij departamenti është duke punuar shumë për të hapur një seksion të ri së shpejti. Ky do të jetë seksioni i Politikës Sociale. Plani është të jepen kurse speciale mbi Politikën Sociale që synojnë në pregatitjen e analistëve të politikës sociale dhe hartuesve të politikave. Kjo do të kërkojë trajnimin e stafit dhe pregatitjen e kurseve që do të jepen.

2. Departamenti i Punës Sociale offron ekspertizën e saj për Qendrën Këshillimore që funksionon në këtë shkollë.Fak. i Shkencave Sociale

Departamentet


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003