Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Drejtesise
 

Fakulteti Drejtësisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i së Drejtës Penale

Shef Departamenti
Dr.Shefki BEJKO

Seksioni i te Drejtes Penale
Jane kater lektore me kohe te plote ne kete seksion.

Lendet kryesore te mbuluara ne kete seksion jane:
E Drejta Penale (Pjesa e Pergjithshme)
E Drejta Penale (Pjesa e Posacme)
Procedura Penale
E Drejta Penale Ushtarake
E Drejta Penale Nderkombetare dhe e Krahasuar

Seksioni i Kriminologjise dhe i Kriminalistikes
Shef i Seksionit: Prof. As. Dr. Vasilika Hysi
E-mail: vhysi@abissnet.com.al

Jane dy lektore me kohe te plote ne kete seksion.

Lendet kryesore te mbuluara ne kete seksion jane:
Kriminologji
Penalogji
Kriminalistike
Politika Penale
Klinika Ligjore

Jane dy laboratore:
Laboratori i Klinikes Ligjore.
Laboratori i Kriminalistikes.
Drejtori ekzekutiv i Klinikes Ligjore eshte lektori Adnor Shameti

Ju mund te kontaktoni Kliniken Ligjore ne kete adrese:
Klinika Ligjore, Fakulteti i Drejtesise,
Rr. Dora D’Istria, Tirana
Tel./Fax: + 355 42 360 06
E-.mail: adnor@usa.net

Studimet kryesore te ndjekura ne kete seksion jane:
Perpilimi i Ligjeve.
Anetaret e ketij seksioni jane te perfshire ne procesin e perpilimit te Kodit Penal dhe te Kodit te Procedures Penale.
Reforma Ligjore.
Prof. As. Dr. Vasilika Hysi mori pjese ne punen per pergatitjen e planit te veprimit per sistemin juridik ne Shqiperi.

Studime dhe kerkime.
Kerkime ne fushen e Kriminologjise dheViktimologjise.
Viktima e krimit nderkombetar e ndjekur ne vitin 1996 ne Shqiperi koordinuar nga Prof.As. Vasilika Hysi.
Publikime mbi krimin e organizuar nga Dr. Shefki Bejko dhe Zamir Poda.
Studime ne zhvillimin e Ligjit Penal nga Prof. Ismet Elezi.
Monografi mbi hetimet penale nga Prof. Skender Begeja
Informime Publike, Trainime dhe Akses ne Drejtesi nga Ekspertet e Komitetit te Keshillit te Europes.

Fak. i Drejtësisë

Departamentet

Profili 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003