Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes
 

Universiteti i Tiranës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Rektorati i Universitetit

a) Autoritetet drejtuese të Universitetit
1. Rektor
2. Zëvendësrektor
3. Kancelar
b) Njësitë përbërëse të Administratës Qendrore
1. Dega e Financës e Revizionit
2. Dega e Informacionit
3. Dega Mësimore Shkencore
4. Dega e Marrëdhënieve me Jashtë
5. Dega e Personelit dhe Organizimit
6. Dega e Shërbimeve e Blerjeve
7. Sektori i Administratës
8. Sektori i Investimeve
9. Sektori i Sekretari-Arkivit
10. Jurist
11. Koordinator i Bibliotekave
12. Sekretar i Rektorit

1-REKTORI, Prof. Dr. Marenglen SPIRO,
i zgjedhur nga Senati dhe i emëruar nga Presidenti i Republikës me mandat 3 vjeçar deri në Janar 2003.

2-SEKRETARE Znj. Violeta NAUMI,
Tel: +355 42 28402, Fax: +355 42 23981

3- ZV. REKTORI,
Prof. Dr. Floresha DADO, e propozuar nga Rektori dhe e emëruar nga Ministri i Arsimit dhe i Shkencës.
Tel: +355 42 22547, Fax: +355 42 23981

4- KANCELARI, Dr. Muço AHMETAJ, i propozuar nga Rektori
dhe i emëruar nga Ministri i Arsimit dhe i Shkencës.
Tel: +355 42 28070, Fax: +355 42 23981

5- DEGA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË,
Kryetar i Degës Ass. Prof. Dr. Theodhor KARAJA,
Tel: +355 42 50166/7, Fax: +355 42 23981

6 -DEGA MËSIMORE SHKENCORE,
kryetar Dr. Abil ABILI,
Tel: +355 42 50165

7- DEGA E PERSONELIT DHE ORGANIZIMIT,
Krytare Zj. Dorina PANARITI,
Tel: + 355 42 58449

8- DEGA E FINANCË - REVIZIONIT,
Kryetare Zj. Aferdita BUSHI,
Tel: + 355 42 29346

9- DEGA E INFORMACIONIT,
Kryetar Z. Frederik BABANI,
Tel: +355 42 58448

10- DEGA E SHËRBIMEVE DHE E BLERJEVE,
Kryetar Z. Bedri BALLIU,
Tel: +355 42 58446

11- SEKTORI I ADMINISTRATËS,
Kryetar Sokol Xhanari,
Tel : +355 42 58445

12- SEKTORI I ARSHIVËS DHE PROTOKOLLIT,
Përgjegjës Zj. Vjollca JAHO,
Tel: +355 42 58447

13- SEKTORI I INVESTIMEVE,
Përgjegjës Z. Raimond KRISTO
Tel: +355 42 58445

14- SEKTORI I BIBLIOTEKAVE,
Koordinatore Zj. Ariana KITA,
Tel: +355 42 58445

15- DEPARTAMENTI I EDUKIMIT FIZIK DHE I SPORTEVE Shefi i Departamentit
Dr. Fatos Gjata,
Tel (Fax): +355 42 28402


SHËNIM :
Falenderojmë Z.Frederik Babani për ndihmën e çmueshme që na ka dhënë për realizimin e këtij projekti dhe për mirësjelljën, respektin dhe durimin me të cilin na ka pritur në zyrën e tij sa herë që kemi patur nevojë për ndihmë . (Stafi i A.N.G.)

Universiteti i Tiranës

Rektorati
Senati
Statuti
Universitete Shqiptare
I Kosovës 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003