Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Ekonomise
 

Fakulteti i Ekonomisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Matematikës, Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar

Shef i Departamentit
Prof. Dr. Bashkim RUSETI
Tel/Fax: +355 4 223358
E-Mail: bruseti@economic.edu.al; bruseti@sun4u.inima.al

Departamenti ka 3 seksione:
Informatika e Aplikuar
Statistika
Matematika


1. Seksioni i Informatikës së Aplikuar
Seksioni ka 8 pedagoge me kohe te plote dhe 10-12 me kohe te pjesshme:
3 Prof., 2 Assoc. Prof., te tjeret jane pedagoge dhe asistente.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Informatika
Software te Aplikuar
Menaxhimi i Sistemeve te Informacionit (MIS)
Informatika Financiare, bankare dhe e kontabilitetit
Informatika per mjeksine
Informatika per Shkencat Sociale, etj

Ky seksion menaxhon dy laboratore kompjuterash:
I pari ka 24 PC (kryesisht 486) te lidhura ne nje rrjet lokal
Ai sherben kryesisht per praktikimin e studenteve, duke qene te mbikqyrur nga stafi yne.
Laboratori tjeter ka 20 PC (486 dhe 386) dhe i eshte kushtuar kryesisht punes se pavarur te studenteve.

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi jane ne fushat
MIS
Rrjetet lokale
Data Basis
Analiza e projekteve Informatike
Aktiviteti Kompjuterik.etj.


2. Seksioni i Statistikës
Ndodhen 6 pedagoge me kohe te plote:
2 Asist. Prof., 2 Pedagoge, 2 Asistente dhe 8 pedagoge me kohe jo te plote: 1 Prof., 2 Asist. Prof. , dhe te tjere pedagoge.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Statistika per Ekonomine dhe Administrimin e Biznesit
Ekonometria
Analiza e te dhenave
Statistikat Ekonomike dhe Institucionale
Analiza e serive kohore
Analiza Multivariate
Modelimi Statistikor
Kurse speciale
Statistika per Shkencat Sociale

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi jane ne fushat:
Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane te lidhura me:
Analizat Empirike dhe ato te Popullsise

3. Seksioni i Matematikës
Ndodhen 5 pedagoge me kohe te plote:
3 Asist. Prof. dhe 2 Pedagoge dhe 2 me kohe jo te plote

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Matematika e Pergjithshme
Matematika e Aplikuar per Administrimin e Biznesit
Matematika Financiare
Matematika e Aplikuar per Ekonomine,etj.

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi jane ne fushat:
Metodat quantitative ne ekonomi.


Fak. i Ekonomisë
Fotografi
Departamentet
Administrim-Biznes
Ekonomiks


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003