Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Ekonomise
 

Fakulteti i Ekonomisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Marketingut dhe Turizmit

Shef i Departamentit
Prof. Bardhyl Çeku
Tel/Fax: +355 4 224772

Departamenti ka 2 seksione:
Manaxhimi i Marketingut
Operacionet e Marketingut dhe Turizmit


1. Seksioni i Menaxhimit te Marketingut
Stafi perbehet nga pese pedagoge me kohe te plote.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Parimet e Marketingut
Manaxhimi i Marketingut
Kerkimi i Marketing
Shperndarja dhe Menaxhimi i Forces Shitese
Marketingu Strategjik
Marketingu i Sherbimeve
Reklama
Sjellja me Konsumatorin


Studimet kryesore te ndjekura nga stafi jane ne fushat:
Kerkimi i Tregut
Manaxhimi i Politikave te Marketingut ne Shqiperi
Sjellja me Konsumatorin Shqiptar
Shperndarja
Marketingu Strategjik

2. Seksioni i Operacioneve te Marketingut dhe Turizmi
Stafi perbehet prej 6 pedagogesh me kohe te plote.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Marketingu Nderkombetar
Biznesi Nderkombetar
Turizmi Nderkombetar
Hoteleri
Manaxhimi i Hotelit
Strategjia e Turizmit
Sherbimet Turistike
Ushqimi dhe pijet
Bazat e Turizmit
Produktet Turistike
Agjencite Turistike dhe te Udhetimit

Ndodhet nje laborator per Turizmin, i cili eshte i pajisur me kompjutera te ndryshem, video, softwares, qe ndihmojne ne zhvillimin e leksioneve e seminareve per tema te vecanta.

Studimet kryesore te ndjekura nga ky staf jane ne fushat e:
Biznesit Nderkombetar
Joint-Ventures
Investimet e Huaja
Kerkimi i tregut
Marketingu i Planit
Sherbimet Turistike
Zhvillimi i Turizmit ne Tirane
Zhvillimi i Turizmit ne Shkoder


Fak. i Ekonomisë
Fotografi
Departamentet
Administrim-Biznes
Ekonomiks


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003