Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Ekonomise
 

Fakulteti i Ekonomisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Ekonomisë

Shef i Departamentit
Prof. Dr.Ahmet Mançellari
Tel/Fax: +355 4 223358
E-Mail: mancellaria@usa.net

Departamenti ka 3 seksione:
Hyrje ne Ekonomi
Mikroekonomia
Makroekonomia


Seksioni Hyrje ne Ekonomi
Seksioni ka nje staf prej 5 pedagogesh me kohe te plote.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Hyrje ne Ekonomi

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane në keto fusha:
Ekonomia e zhvillimit
Ekonomia Financiare
Teoria e Konkurrences
Tregu i punes ne Tranzicion
Papunesia


2. Seksioni i Mikroekonomise
Seksioni ka nje staf prej 5 pedagogesh me kohe te plote.

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Mikroekonomia 1
Mikroekonomia 2
Ekonomia Industriale
Ekonomia e Sektorit Publik
Tregtia Nderkombetare

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Roli i Shtetit ne Tranzicion
Reformat ne Sektorin Financiar
Stabilizimi Makroekonomik dhe kurset e shkembimit
Reformat Tregtare, Politikat Tregtare
Ndryshimet strukturore ne tranzicion
Privatizimi
Konkurrenca
Performanca e Ndermarrjeve dhe Klima për investime
Tregu i Punes
Emigracioni, etj.


3. Seksioni i Makroekonomise
Seksioni ka nje staf prej 5 pedagogesh me kohe te plote

Lendet kryesore te mbuluara nga ky seksion jane:
Makroekonomia Intermediate
Makroekonomia 2
Makroekonomia e Aplikueshme
Ekonomia Monetare
Ekonomia Zhvilluese
Financa Nderkombetare
Llogari Kombetare
Ekonomia e Integrimit Evropian
Ekonomia Financiare
Historia e Mendimit Ekonomik

Studimet kryesore te ndjekura nga stafi i ketij seksioni jane ne keto fusha:
Stabilizimi Makroekonomik ne SHqiperi
Inflacioni dhe Tendencat e saj
Institucionet ne Tranzicion
Kerkesa e Tregut dhe Shteti
Reforma Bankare
Privatizimi
Liberalizimi
Ndryshimet Strukturore ne Tranzicion
Politika Fiskale
Politika Monetare, etj.


Fak. i Ekonomisë
Fotografi
Departamentet
Administrim-Biznes
Ekonomiks


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003