Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Fakulteti i Histori Filologjise
 

Fakulteti i Histori-Filologjisë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Departamenti i Gjeografisë

Shef i Departamentit
Prof. As. Dr.Dhimiter DOKA
Tel/Fax: +355 4 224109
E-Mail: dhdoka@yahoo.com

Departamenti ka 12 pedagoge efektive:

Prof. As. Dr. Dhimiter Doka shef Departamenti
Gjeografi Turizmi
Gjeografi Rajonale e Shqiperise

Prof.As. Dr. Eqerem Yzeiri shef Seksioni Gjeog. Human
Gjeografi Rajonale e Botes
Gjeografi Politike

Prof.As. Dr. Vasil Trojani shef Seksioni Gjeog. Fizike
Gjeografi Fizike e Pergjithshme
Gjeomorfologjia e Bregdetit
Gjeografi e aplikuar

Prof. Dr. Perikli Qiriazi
Gjeografi Rajonale e Shqiperise
Hyrje ne Gjeografine Rajonale

Prof. Dr. Gjovalin Gruda
Gjeomorfologji e Pergjithshme
Gjeomorfologji e Shqiperise
Gjeomorfilogji dinamike

Prof. As. Dr. Sabri Laci
Gjeografi Rurale
Gjeog. e troj.shqip jashte kufirit

Prof.As. Dr. Pal Nikolli
Hartografi-Topografi
Interpretim Imazhe Satelitore

Mag. Romeo Hanxhari
Gjeografi Historike
Gjeografi Mjedisi

Mag. Merita Koka
Gjeografi Urbane
Metodika e Mesimdhenies Gjeog.

As. Mirela Skenderi
Gjeografi e Industrise
GIS

Prof. As. Dr. Selman Sheme
Kurs Special ne Gjeografi
Gjeografi Transporti

Mag. Nevila Sokoli
Gjeografi e Popullsise
Gjeografi Sociale


Departamenti është i organizuar në dy seksione:

Seksioni i Gjeografise Fizike - me 5 anetare ne perberje te tij -

Seksioni i Gjeografise Humane - me 7 anetare ne perberje te tij -

Departamenti ka ne perberje te tij Laboratorin e GIS, i cili merret me perpunimin e te dhenave gjeografike dhe realizon praktikat dhe kurset qe kryhen ne fushen e informatizimit gjeografik.

Disa nga drejtimet kryesore të studimeve janë:
Studimet ne fushen e Gjeografise se Popullsise (Migrimi dhe specifikat gjeografike te tij per Shqiperine sidomos pas vitit 1990).
Studimet ne fushen e Gjeografise se Turizmit (Potencialet turistike natyrore e kulturore dhe probleme te zhvillimit te turizmit ne Shqiperi).
Probleme gjeopolitike te tranzicionit shqiptar (Gjeografia Elektorale ne Shqiperi).
Studime ne fushen e Gjeografise Urbane dhe Rurale (Ndryshimet strukturore te qyteteve shqiptare. Transformimi i pejzazhit rural te Shqiperise).
Studime ne fushen e rajonizimit gjeografik te Shqiperise.
Studime mbi gjeomorfologjine e bregdetit shqiptar
Studime mbi orteqet ne Shqiperi
Studime mbi mjedisin gjeografik te Shqiperise
Studime mbi relievin strukturor te ShqiperiseHistori-Filologji

Hyrje
Fotografi

Departamentet

Histori

Gjeografi

Gjuhë-Letërsi

Sitemi frenkuentues

 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003